PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 10. 2015 JN6888/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi 20.10.2015
2. 10. 2015 JN6881/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 13.11.2015
2. 10. 2015 JN6872/2015, Storitve: Storitve obdelave podatkov 16.10.2015
2. 10. 2015 JN6869/2015, Blago: Razna živila 11.11.2015
2. 10. 2015 JN6862/2015, Blago: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija 12.11.2015
2. 10. 2015 JN6859/2015, Blago: Razna živila 10.11.2015
2. 10. 2015 JN6858/2015, Blago: Razna živila 10.11.2015
2. 10. 2015 JN6857/2015, Blago: Razna živila 10.11.2015
2. 10. 2015 JN6841/2015, Gradnje: Elektroinštalacijska dela 13.11.2015
2. 10. 2015 JN6840/2015, Blago: Laboratorijski reagenti 10.11.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
2. 10. 2015 JN6880/2015, Storitve: Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo
2. 10. 2015 JN6878/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
2. 10. 2015 JN6876/2015, Blago: Instrumenti za merjenje
2. 10. 2015 JN6875/2015, Storitve: Storitve priprave in dostave hrane za šole
2. 10. 2015 JN6867/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
2. 10. 2015 JN6865/2015, Storitve: Storitve cestnega prevoza
2. 10. 2015 JN6856/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
2. 10. 2015 JN6855/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
2. 10. 2015 JN6854/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
2. 10. 2015 JN6853/2015, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
2. 10. 2015 JN6852/2015, Gradnje: Sanacijska dela
2. 10. 2015 JN6851/2015, Storitve: Tehnične študije
2. 10. 2015 JN6849/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
2. 10. 2015 JN6848/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
2. 10. 2015 JN6847/2015, Blago: Žimnice
2. 10. 2015 JN6846/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
2. 10. 2015 JN6845/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 10. 2015 JN6877/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli 2.11.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
2. 10. 2015 JN6887/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme za zemeljsko podporo letalstvu
2. 10. 2015 JN6885/2015, Blago: Radijske postaje
2. 10. 2015 JN6874/2015, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 10. 2015 JN6886/2015, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev 9.10.2015
2. 10. 2015 JN6884/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo 22.10.2015
2. 10. 2015 JN6883/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja kotlov 17.8.2015
2. 10. 2015 JN6882/2015, Gradnje: Gradbena dela 21.10.2015
2. 10. 2015 JN6879/2015, Storitve: Storitve čiščenja 15.10.2015
2. 10. 2015 JN6873/2015, Storitve: Storitve pralnic in kemičnih čistilnic 19.10.2015
2. 10. 2015 JN6871/2015, Gradnje: Gradbena dela na tematskem parku 28.9.2015
2. 10. 2015 JN6870/2015, Gradnje: Gradbena dela na tematskem parku 28.9.2015
2. 10. 2015 JN6866/2015, Blago: Industrijski stroji 29.10.2015
2. 10. 2015 JN6864/2015, Gradnje: Gradbena dela 21.10.2015
2. 10. 2015 JN6860/2015, Storitve: Inženirske storitve 22.10.2015
2. 10. 2015 JN6850/2015, Blago: Zemeljski plin 9.10.2015
2. 10. 2015 JN6844/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 15.10.2015
2. 10. 2015 JN6843/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 15.10.2015
2. 10. 2015 JN6842/2015, Storitve: Inženirske storitve 21.10.2015
2. 10. 2015 JN6839/2015, Blago: Razna živila 29.10.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
2. 10. 2015 JN6868/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2. 10. 2015 JN6863/2015, Blago: Stroji za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije
2. 10. 2015 JN6861/2015, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: