PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 7. 2014 JN7984/2014, Blago: Gasilska vozila 29.8.2014
25. 7. 2014 JN7983/2014, Blago: Delovne rokavice 8.9.2014
25. 7. 2014 JN7980/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih 13.8.2014
25. 7. 2014 JN7973/2014, Storitve: Inženirske storitve 8.9.2014
25. 7. 2014 JN7966/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja električnih in strojnih inštalacij pri gradnjah 9.9.2014
25. 7. 2014 JN7963/2014, Blago: Endoskopi 3.9.2014
25. 7. 2014 JN7960/2014, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature 2.9.2014
25. 7. 2014 JN7955/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih 28.8.2014
25. 7. 2014 JN7952/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 8.8.2014
25. 7. 2014 JN7951/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 25.8.2014
25. 7. 2014 JN7949/2014, Storitve: Storitve pralnic in kemičnih čistilnic 3.9.2014
24. 7. 2014 JN7946/2014, Blago: Vozila za odpadke 2.9.2014
24. 7. 2014 JN7940/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 5.9.2014
24. 7. 2014 JN7938/2014, Blago: Izdelki za čiščenje in poliranje 3.9.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
25. 7. 2014 JN7985/2014, Blago: Laboratorijsko pohištvo
25. 7. 2014 JN7978/2014, Storitve: Storitve upravljanja parkirišč in parkirnih hiš
25. 7. 2014 JN7977/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
25. 7. 2014 JN7976/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
25. 7. 2014 JN7975/2014, Storitve: Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve
25. 7. 2014 JN7974/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
25. 7. 2014 JN7972/2014, Gradnje: Gradbena dela
25. 7. 2014 JN7970/2014, Blago: Morska sol
25. 7. 2014 JN7967/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25. 7. 2014 JN7962/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja prometne signalizacije
25. 7. 2014 JN7961/2014, Blago: Kovanci in medalje
25. 7. 2014 JN7957/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
25. 7. 2014 JN7956/2014, Gradnje: Gradbena dela na športnih objektih
25. 7. 2014 JN7950/2014, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
24. 7. 2014 JN7939/2014, Storitve: Varovalne storitve
24. 7. 2014 JN7936/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 7. 2014 JN7982/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja 4.9.2014
25. 7. 2014 JN7981/2014, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora 22.8.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
24. 7. 2014 JN7943/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 7. 2014 JN7979/2014, Storitve: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 15.7.2014
25. 7. 2014 JN7971/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih 6.8.2014
25. 7. 2014 JN7969/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 21.7.2014
25. 7. 2014 JN7968/2014, Blago: Razna živila 7.8.2014
25. 7. 2014 JN7965/2014, Blago: Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki 8.9.2014
25. 7. 2014 JN7964/2014, Storitve: Podatkovne storitve 17.7.2014
25. 7. 2014 JN7953/2014, Blago: Komunikacijsko omrežje 4.8.2014
24. 7. 2014 JN7945/2014, Blago: Razna živila 7.8.2014
24. 7. 2014 JN7944/2014, Storitve: Barvanje in označevanje cestnih površin 23.4.2014
24. 7. 2014 JN7942/2014, Storitve: Storitve odstranjevanja snega 23.4.2014
24. 7. 2014 JN7941/2014, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah 23.4.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
25. 7. 2014 JN7959/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
25. 7. 2014 JN7958/2014, Storitve: Matematični programski paket ali programski paket za napovedovanje
25. 7. 2014 JN7948/2014, Gradnje: Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok
25. 7. 2014 JN7947/2014, Storitve: Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov
24. 7. 2014 JN7937/2014, Blago: Urbana oprema


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 7. 2014 JN7954/2014, Blago: Merilni instrumenti 6.5.2014


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno