PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 10. 2014 JN10203/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja telekomunikacijskih vodov 2.12.2014
21. 10. 2014 JN10200/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo 1.12.2014
21. 10. 2014 JN10195/2014, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve 1.12.2014
21. 10. 2014 JN10191/2014, Blago: Razna živila 1.12.2014
21. 10. 2014 JN10190/2014, Blago: Razna živila 1.12.2014
21. 10. 2014 JN10188/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo 2.12.2014
21. 10. 2014 JN10187/2014, Blago: Izolirana žica in kabli 2.12.2014
21. 10. 2014 JN10186/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 4.11.2014
21. 10. 2014 JN10182/2014, Blago: Razna živila 1.12.2014
20. 10. 2014 JN10176/2014, Storitve: Storitve odstranjevanja snega 2.12.2014
20. 10. 2014 JN10173/2014, Gradnje: Gradbena dela 12.11.2014
20. 10. 2014 JN10166/2014, Blago: Razna živila 28.11.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
21. 10. 2014 JN10204/2014, Blago: Oprema za vzdrževanje cest
21. 10. 2014 JN10202/2014, Gradnje: Pripravljalna dela na gradbiščih
21. 10. 2014 JN10201/2014, Blago: Vozila za vzdrževanje cest
21. 10. 2014 JN10197/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor
21. 10. 2014 JN10189/2014, Storitve: Geodetske storitve
21. 10. 2014 JN10181/2014, Blago: Vozila za odvoz odpadkov
21. 10. 2014 JN10177/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za strojne in električne inštalacije v stavbah
20. 10. 2014 JN10175/2014, Gradnje: Gradbena dela
20. 10. 2014 JN10171/2014, Blago: Pohištvo
20. 10. 2014 JN10168/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
20. 10. 2014 JN10165/2014, Gradnje: Gradbena dela
20. 10. 2014 JN10162/2014, Blago: Zobozdravniški in subspecialni instrumenti in naprave
20. 10. 2014 JN10158/2014, Gradnje: Gradbena dela


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
20. 10. 2014 JN10170/2014, Blago: Srednjenapetostni kabli 1.12.2014
20. 10. 2014 JN10169/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo 7.11.2014


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 10. 2014 JN10205/2014, Blago: Razna živila 25.11.2014
21. 10. 2014 JN10198/2014, Blago: Elektrika 7.11.2014
21. 10. 2014 JN10196/2014, Blago: Razni instrumenti za ocenjevanje ali testiranje 11.11.2014
21. 10. 2014 JN10194/2014, Storitve: Storitve pralnic in kemičnih čistilnic 17.6.2014
21. 10. 2014 JN10193/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 27.10.2014
21. 10. 2014 JN10180/2014, Blago: Kurilno olje 26.11.2014
20. 10. 2014 JN10174/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 10.11.2014
20. 10. 2014 JN10164/2014, Blago: Osebni avtomobili 6.11.2014
20. 10. 2014 JN10161/2014, Gradnje: Inštalacija kabelske infrastrukture 29.10.2014
20. 10. 2014 JN10157/2014, Blago: Čistilna sredstva 18.11.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
21. 10. 2014 JN10206/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme
21. 10. 2014 JN10199/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
21. 10. 2014 JN10192/2014, Blago: Osnovne anorganske kemikalije
21. 10. 2014 JN10185/2014, Gradnje: Nanašanje zaščitnih premazov
21. 10. 2014 JN10184/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
21. 10. 2014 JN10183/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
21. 10. 2014 JN10179/2014, Storitve: Sistem za merjenje časa ali sistem za beleženje delovnega časa
21. 10. 2014 JN10178/2014, Blago: Laboratorijski reagenti
20. 10. 2014 JN10172/2014, Blago: Števci gama žarkov
20. 10. 2014 JN10167/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
20. 10. 2014 JN10163/2014, Storitve: Oprema za ceste
20. 10. 2014 JN10160/2014, Gradnje: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
20. 10. 2014 JN10159/2014, Blago: Elektronska oprema


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno