PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
25. 4. 2014 JN4917/2014, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
25. 4. 2014 JN4915/2014, Gradnje: Različna dela na zgornjem ustroju
25. 4. 2014 JN4913/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 4. 2014 JN4942/2014, Storitve: Sistemske in podporne storitve 10.6.2014
25. 4. 2014 JN4941/2014, Storitve: Storitve priprave in dostave hrane za šole 9.6.2014
25. 4. 2014 JN4933/2014, Blago: Razna živila 4.6.2014
25. 4. 2014 JN4932/2014, Blago: Razna živila 4.6.2014
25. 4. 2014 JN4928/2014, Blago: Tovornjaki-prekucniki 5.5.2014
25. 4. 2014 JN4926/2014, Gradnje: Gradbena dela 29.5.2014
25. 4. 2014 JN4925/2014, Blago: Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov) 15.5.2014
25. 4. 2014 JN4924/2014, Blago: Kovanci in medalje 5.6.2014
25. 4. 2014 JN4919/2014, Storitve: Storitve javnega cestnega prevoza 4.6.2014
25. 4. 2014 JN4916/2014, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču 29.5.2014
25. 4. 2014 JN4911/2014, Gradnje: Gradbena dela 12.5.2014
24. 4. 2014 JN4901/2014, Gradnje: Gradbena dela 9.5.2014
24. 4. 2014 JN4900/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 4.6.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
25. 4. 2014 JN4938/2014, Blago: Krmila in hrana za živali
25. 4. 2014 JN4937/2014, Blago: Gasilska vozila
25. 4. 2014 JN4934/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
25. 4. 2014 JN4930/2014, Storitve: Storitve arhitekturnega projektiranja
25. 4. 2014 JN4923/2014, Blago: Ortopedski vsadki
24. 4. 2014 JN4910/2014, Storitve: Storitve redne dostave hrane na dom
24. 4. 2014 JN4909/2014, Blago: Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi
24. 4. 2014 JN4908/2014, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
24. 4. 2014 JN4906/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
24. 4. 2014 JN4904/2014, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
24. 4. 2014 JN4903/2014, Gradnje: Gradbena dela
24. 4. 2014 JN4897/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
24. 4. 2014 JN4895/2014, Gradnje: Gradbena dela na umetniških in kulturnih stavbah


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 4. 2014 JN4944/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 10.6.2014
25. 4. 2014 JN4936/2014, Blago: Stroji za zemeljska dela in izkopavanje ter pripadajoči deli 16.5.2014
25. 4. 2014 JN4935/2014, Blago: Motorna vozila 16.5.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
25. 4. 2014 JN4939/2014, Blago: Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 4. 2014 JN4943/2014, Blago: Priklopniki 3.3.2014
25. 4. 2014 JN4940/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi 6.5.2014
25. 4. 2014 JN4918/2014, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago 7.5.2014
25. 4. 2014 JN4914/2014, Gradnje: Gradbena dela 6.5.2014
25. 4. 2014 JN4912/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah 21.5.2014
24. 4. 2014 JN4907/2014, Blago: Naprave za plinsko terapijo in dihalne naprave 24.12.2013
24. 4. 2014 JN4896/2014, Blago: Gasilska vozila 14.5.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
25. 4. 2014 JN4927/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z železniškim prevozom in drugo opremo
25. 4. 2014 JN4922/2014, Storitve: Storitve priprave in dostave hrane
25. 4. 2014 JN4921/2014, Storitve: Storitve priprave in dostave hrane
25. 4. 2014 JN4920/2014, Storitve: Storitve priprave in dostave hrane
24. 4. 2014 JN4902/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
24. 4. 2014 JN4898/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 4. 2014 JN4931/2014, Gradnje: Gradbena dela 5.5.2014
25. 4. 2014 JN4929/2014, Blago: Toaletni papir, robčki, brisače in serviete 26.3.2014
24. 4. 2014 JN4905/2014, Blago: Naprave za plinsko terapijo in dihalne naprave 30.4.2014
24. 4. 2014 JN4899/2014, Storitve: Pomožne pisarniške storitve  


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno