PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
28. 8. 2015 JN5926/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 13.10.2015
28. 8. 2015 JN5925/2015, Blago: Laboratorijski reagenti 8.10.2015
28. 8. 2015 JN5919/2015, Storitve: Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo 10.9.2015
28. 8. 2015 JN5911/2015, Storitve: Postavljanje cestne opreme 29.9.2015
28. 8. 2015 JN5904/2015, Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije 12.10.2015
28. 8. 2015 JN5902/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 9.10.2015
28. 8. 2015 JN5901/2015, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev 9.10.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
28. 8. 2015 JN5924/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
28. 8. 2015 JN5923/2015, Storitve: Tiskarske storitve
28. 8. 2015 JN5916/2015, Gradnje: Zaključna gradbena dela
28. 8. 2015 JN5915/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
28. 8. 2015 JN5913/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
28. 8. 2015 JN5912/2015, Blago: Razni programski paketi in računalniški sistemi
28. 8. 2015 JN5908/2015, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
28. 8. 2015 JN5906/2015, Storitve: Storitve čiščenja
28. 8. 2015 JN5905/2015, Storitve: Programski paket za medicino
28. 8. 2015 JN5903/2015, Storitve: Storitve zaposlovanja
27. 8. 2015 JN5899/2015, Blago: Elektrika
27. 8. 2015 JN5896/2015, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjih
27. 8. 2015 JN5893/2015, Gradnje: Gradbena dela
27. 8. 2015 JN5891/2015, Storitve: Tiskarske storitve
27. 8. 2015 JN5887/2015, Blago: Kirurški instrumenti
27. 8. 2015 JN5886/2015, Blago: Razna živila
27. 8. 2015 JN5885/2015, Blago: Ultrazvočne naprave za diagnostične namene
27. 8. 2015 JN5883/2015, Storitve: Razni programski paketi in računalniški sistemi
27. 8. 2015 JN5882/2015, Blago: Storitve centralne banke
27. 8. 2015 JN5879/2015, Gradnje: Razne storitve


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
28. 8. 2015 JN5918/2015, Blago: Zasloni (za prikaz) 9.9.2015
27. 8. 2015 JN5895/2015, Storitve: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 14.9.2015
27. 8. 2015 JN5881/2015, Storitve: Storitve odstranjevanja snega 14.9.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
28. 8. 2015 JN5909/2015, Blago: Plini
28. 8. 2015 JN5900/2015, Blago: Plini


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
28. 8. 2015 JN5921/2015, Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor 11.9.2015
28. 8. 2015 JN5917/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme 30.9.2015
28. 8. 2015 JN5910/2015, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli 11.9.2015
27. 8. 2015 JN5890/2015, Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskih vodih 28.8.2015
27. 8. 2015 JN5889/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi 18.9.2015
27. 8. 2015 JN5884/2015, Storitve: Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve 14.9.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
28. 8. 2015 JN5927/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore
28. 8. 2015 JN5922/2015, Blago: Programski paket s pripomočki
28. 8. 2015 JN5920/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
28. 8. 2015 JN5914/2015, Blago: Diskovno polje (RAID)
28. 8. 2015 JN5907/2015, Gradnje: Zaključna gradbena dela
27. 8. 2015 JN5898/2015, Blago: Oprema za atletiko
27. 8. 2015 JN5897/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27. 8. 2015 JN5894/2015, Gradnje: Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
27. 8. 2015 JN5892/2015, Blago: Distribucija vode in s tem povezane storitve
27. 8. 2015 JN5888/2015, Gradnje: Gradbena dela
27. 8. 2015 JN5880/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
27. 8. 2015 JN5878/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: