PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
2. 9. 2014 JN8887/2014, Storitve: Storitve v zvezi z medicinskimi odpadki


Predhodno informativno obvestilo (evropski obrazec 1)
Datum objave Naziv
1. 9. 2014 JN8874/2014, Storitve: Storitve odstranjevanja snega


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 9. 2014 JN8890/2014, Blago: Reševalna vozila 18.9.2014
2. 9. 2014 JN8885/2014, Blago: Žita 14.10.2014
2. 9. 2014 JN8879/2014, Gradnje: Gradbena dela 18.9.2014
2. 9. 2014 JN8876/2014, Gradnje: Gradbena dela 18.9.2014
1. 9. 2014 JN8873/2014, Gradnje: Gradbena dela 17.9.2014
1. 9. 2014 JN8864/2014, Storitve: Laboratorijske storitve 17.10.2014
1. 9. 2014 JN8863/2014, Storitve: Storitve odstranjevanja snega 14.10.2014
1. 9. 2014 JN8862/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 14.10.2014
29. 8. 2014 JN8845/2014, Blago: Oprema za nadzorovanje napak 10.10.2014
29. 8. 2014 JN8841/2014, Blago: Hladilniki 9.10.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
2. 9. 2014 JN8889/2014, Gradnje: Gradbena dela
2. 9. 2014 JN8883/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
2. 9. 2014 JN8880/2014, Blago: Razna živila
2. 9. 2014 JN8877/2014, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
1. 9. 2014 JN8871/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
1. 9. 2014 JN8870/2014, Blago: Gasilska vozila
1. 9. 2014 JN8868/2014, Storitve: Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva
1. 9. 2014 JN8867/2014, Blago: Čistilna sredstva
1. 9. 2014 JN8866/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
1. 9. 2014 JN8865/2014, Storitve: Poštne storitve
1. 9. 2014 JN8859/2014, Storitve: Storitve dobave šolskih obrokov
1. 9. 2014 JN8858/2014, Gradnje: Dela na temeljenju daljinskih cest, cest, ulic in pešpoti
1. 9. 2014 JN8855/2014, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
1. 9. 2014 JN8851/2014, Storitve: Storitve čiščenja stavb
1. 9. 2014 JN8850/2014, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
1. 9. 2014 JN8849/2014, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
1. 9. 2014 JN8848/2014, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
29. 8. 2014 JN8843/2014, Storitve: Podporne storitve za zračni prevoz


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 9. 2014 JN8881/2014, Storitve: Podatkovne storitve 3.10.2014
29. 8. 2014 JN8842/2014, Blago: Sistem vodenja in kontrole 26.9.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
1. 9. 2014 JN8861/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 9. 2014 JN8888/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč 10.9.2014
2. 9. 2014 JN8886/2014, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 11.9.2014
2. 9. 2014 JN8884/2014, Blago: Stroji za predelavo hrane, pijač in tobaka ter pripadajoči deli 9.9.2014
2. 9. 2014 JN8882/2014, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev 3.10.2014
2. 9. 2014 JN8878/2014, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva  
1. 9. 2014 JN8869/2014, Storitve: Inženirske storitve 8.9.2014
1. 9. 2014 JN8860/2014, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov) 10.7.2014
1. 9. 2014 JN8857/2014, Blago: Tehnični plini 21.7.2014
1. 9. 2014 JN8856/2014, Storitve: Parni generatorji 11.9.2014
1. 9. 2014 JN8852/2014, Blago: Sol za posipanje cest 16.9.2014
1. 9. 2014 JN8847/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč 10.9.2014
29. 8. 2014 JN8846/2014, Blago: Strežniki 7.10.2014
29. 8. 2014 JN8844/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja 26.9.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
1. 9. 2014 JN8875/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
1. 9. 2014 JN8872/2014, Blago: Specialna vozila
1. 9. 2014 JN8854/2014, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli
1. 9. 2014 JN8853/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno