PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
18. 4. 2014 JN4670/2014, Storitve: Tiskarske storitve
18. 4. 2014 JN4669/2014, Storitve: Obratovanje športnih objektov
17. 4. 2014 JN4654/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
17. 4. 2014 JN4647/2014, Storitve: Medicinski informacijski sistemi
17. 4. 2014 JN4634/2014, Storitve: Sistem za opazovanje pacientov


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
18. 4. 2014 JN4676/2014, Blago: Lesna goriva 27.5.2014
18. 4. 2014 JN4674/2014, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah 6.6.2014
18. 4. 2014 JN4673/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 2.6.2014
17. 4. 2014 JN4657/2014, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi 28.5.2014
17. 4. 2014 JN4656/2014, Blago: Zbrana in očiščena voda 28.5.2014
17. 4. 2014 JN4652/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki 27.5.2014
17. 4. 2014 JN4645/2014, Storitve: Cisterne (delovni stroji) 12.5.2014
17. 4. 2014 JN4641/2014, Gradnje: Gradbena dela 12.5.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
18. 4. 2014 JN4677/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
18. 4. 2014 JN4665/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
18. 4. 2014 JN4664/2014, Gradnje: Gradbena dela na študentskih domovih
17. 4. 2014 JN4661/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
17. 4. 2014 JN4659/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
17. 4. 2014 JN4642/2014, Storitve: Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov
17. 4. 2014 JN4640/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
17. 4. 2014 JN4638/2014, Blago: Gasilska vozila
17. 4. 2014 JN4632/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor
17. 4. 2014 JN4631/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
17. 4. 2014 JN4648/2014, Storitve: Reklamni material


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
18. 4. 2014 JN4679/2014, Storitve: Storitve čiščenja 28.4.2014
18. 4. 2014 JN4678/2014, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 28.4.2014
18. 4. 2014 JN4675/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 12.5.2014
18. 4. 2014 JN4672/2014, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva 21.5.2014
18. 4. 2014 JN4668/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 24.4.2014
18. 4. 2014 JN4667/2014, Blago: Mazalni preparati 30.4.2014
18. 4. 2014 JN4666/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 24.4.2014
18. 4. 2014 JN4663/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve 9.5.2014
18. 4. 2014 JN4662/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 13.5.2014
17. 4. 2014 JN4655/2014, Gradnje: Gradbena dela 12.5.2014
17. 4. 2014 JN4653/2014, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli 10.3.2014
17. 4. 2014 JN4650/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 6.5.2014
17. 4. 2014 JN4649/2014, Storitve: Storitve čiščenja 27.5.2014
17. 4. 2014 JN4646/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 5.5.2014
17. 4. 2014 JN4643/2014, Gradnje: Generatorji 9.5.2014
17. 4. 2014 JN4635/2014, Storitve: Inženirske storitve 25.4.2014
17. 4. 2014 JN4633/2014, Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 12.5.2014
17. 4. 2014 JN4630/2014, Storitve: Inženirske storitve 9.4.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
17. 4. 2014 JN4651/2014, Blago: Tirna vozila in njihovi deli
17. 4. 2014 JN4644/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja


Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (evropski obrazec 17)
Datum objave Naziv Skrajni rok
17. 4. 2014 JN4639/2014, Storitve: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 19.5.2014


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
18. 4. 2014 JN4671/2014, Gradnje: Gradbena dela 29.4.2014
17. 4. 2014 JN4660/2014, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature 30.4.2014
17. 4. 2014 JN4658/2014, Storitve: Storitve sistemskega in tehničnega svetovanja 29.4.2014
17. 4. 2014 JN4637/2014, Gradnje: Gradbena dela 29.4.2014
17. 4. 2014 JN4636/2014, Blago: Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike 28.4.2014


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno