PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
17. 4. 2015 JN2440/2015, Blago: Zobozdravniško potrošno blago 28.5.2015
17. 4. 2015 JN2431/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 6.5.2015
17. 4. 2015 JN2427/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 27.5.2015
17. 4. 2015 JN2426/2015, Blago: Razna živila 26.5.2015
17. 4. 2015 JN2421/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme 26.5.2015
17. 4. 2015 JN2415/2015, Blago: Milo 19.5.2015
17. 4. 2015 JN2411/2015, Storitve: Storitve upravljanja poslovnih nepremičnin 28.5.2015
17. 4. 2015 JN2409/2015, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki 2.6.2015
17. 4. 2015 JN2407/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 15.5.2015
17. 4. 2015 JN2405/2015, Gradnje: Gradbena dela 18.5.2015
16. 4. 2015 JN2398/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve 27.5.2015
16. 4. 2015 JN2397/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 25.5.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
17. 4. 2015 JN2444/2015, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
17. 4. 2015 JN2442/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
17. 4. 2015 JN2441/2015, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
17. 4. 2015 JN2437/2015, Storitve: Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
17. 4. 2015 JN2436/2015, Gradnje: Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok
17. 4. 2015 JN2435/2015, Storitve: Storitve na področju kmetijstva
17. 4. 2015 JN2432/2015, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev
17. 4. 2015 JN2428/2015, Gradnje: Gradbena dela na športnih objektih
17. 4. 2015 JN2425/2015, Storitve: Storitve javnega cestnega prevoza
17. 4. 2015 JN2408/2015, Gradnje: Gradbena dela
16. 4. 2015 JN2403/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
16. 4. 2015 JN2401/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
17. 4. 2015 JN2420/2015, Gradnje: Gradbena dela na objektih na in v morju 7.5.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
17. 4. 2015 JN2429/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme
17. 4. 2015 JN2404/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja centralnega ogrevanja


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
17. 4. 2015 JN2443/2015, Blago: Distribucija električne energije 4.5.2015
17. 4. 2015 JN2438/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč 13.5.2015
17. 4. 2015 JN2434/2015, Gradnje: Gradbena dela 4.5.2015
17. 4. 2015 JN2433/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja 18.5.2015
17. 4. 2015 JN2430/2015, Blago: Oprema za športe na različnih igriščih 13.5.2015
17. 4. 2015 JN2424/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 6.5.2015
17. 4. 2015 JN2423/2015, Blago: Fotokopirni papir 7.5.2015
17. 4. 2015 JN2422/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah 15.5.2015
17. 4. 2015 JN2419/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor 28.4.2015
17. 4. 2015 JN2417/2015, Gradnje: Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo 24.4.2015
17. 4. 2015 JN2414/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 28.4.2015
17. 4. 2015 JN2413/2015, Storitve: Gozdarske storitve 28.4.2015
17. 4. 2015 JN2410/2015, Storitve: Geodetske storitve 12.5.2015
16. 4. 2015 JN2402/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s pomorskim prevozom in drugo opremo 13.5.2015
16. 4. 2015 JN2400/2015, Storitve: Inštalacija naprav za cestno razsvetljavo 24.4.2015
16. 4. 2015 JN2396/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor 28.4.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
17. 4. 2015 JN2439/2015, Storitve: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje
17. 4. 2015 JN2418/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme
17. 4. 2015 JN2416/2015, Blago: Električni gospodinjski stroji in naprave, ki se uporabljajo za živila
17. 4. 2015 JN2406/2015, Blago: Računalniški strežniki
16. 4. 2015 JN2399/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
16. 4. 2015 JN2395/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli


Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (evropski obrazec 18)
Datum objave Naziv
17. 4. 2015 JN2412/2015, Storitve: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: