PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 9. 2014 JN9639/2014, Storitve: Hišniške storitve 20.10.2014
30. 9. 2014 JN9633/2014, Blago: Razni instrumenti za ocenjevanje ali testiranje 11.11.2014
30. 9. 2014 JN9629/2014, Storitve: Storitve čiščenja 10.11.2014
30. 9. 2014 JN9620/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 10.11.2014
30. 9. 2014 JN9611/2014, Blago: Elektrika 11.11.2014
30. 9. 2014 JN9610/2014, Storitve: Storitve čiščenja pisarn 11.11.2014
30. 9. 2014 JN9609/2014, Storitve: Storitve v rednem zračnem prevozu 11.11.2014
29. 9. 2014 JN9595/2014, Blago: Farmacevtski proizvodi 10.11.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
30. 9. 2014 JN9641/2014, Storitve: Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti
30. 9. 2014 JN9640/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
30. 9. 2014 JN9636/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
30. 9. 2014 JN9626/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
30. 9. 2014 JN9622/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
30. 9. 2014 JN9621/2014, Blago: Komunikacijsko omrežje
30. 9. 2014 JN9619/2014, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
30. 9. 2014 JN9617/2014, Storitve: Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva
30. 9. 2014 JN9615/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
30. 9. 2014 JN9614/2014, Gradnje: Gradbena dela na vodnih objektih
30. 9. 2014 JN9612/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
30. 9. 2014 JN9608/2014, Storitve: Storitve javnih objektov
30. 9. 2014 JN9607/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
30. 9. 2014 JN9606/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani
29. 9. 2014 JN9599/2014, Blago: Rentgenske naprave
29. 9. 2014 JN9594/2014, Blago: Pisarniške potrebščine


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 9. 2014 JN9635/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 21.10.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
30. 9. 2014 JN9634/2014, Gradnje: Gradbena dela na velikih letališčih
30. 9. 2014 JN9632/2014, Storitve: Storitve preventivnega vzdrževanja
30. 9. 2014 JN9631/2014, Blago: Deli črpalk, kompresorjev, pogonskih strojev ali motorjev
30. 9. 2014 JN9624/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
30. 9. 2014 JN9616/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
30. 9. 2014 JN9613/2014, Blago: Cisterne, rezervoarji in kontejnerji; radiatorji in kotli za centralno ogrevanje
29. 9. 2014 JN9602/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
29. 9. 2014 JN9601/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
29. 9. 2014 JN9592/2014, Gradnje: Gradbena dela na elektrarnah in toplarnah


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 9. 2014 JN9637/2014, Blago: Enteralna hranila 7.10.2014
30. 9. 2014 JN9628/2014, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 23.10.2014
30. 9. 2014 JN9627/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme  
30. 9. 2014 JN9625/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za opremo zračnega, železniškega, cestnega in pomorskega prometa  
30. 9. 2014 JN9623/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 12.5.2014
29. 9. 2014 JN9605/2014, Blago: Deli in pribor za fotokopirne stroje 22.10.2014
29. 9. 2014 JN9603/2014, Blago: Laboratorijski reagenti 28.10.2014
29. 9. 2014 JN9600/2014, Gradnje: Gradbena dela na elektrarnah in toplarnah  
29. 9. 2014 JN9597/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 7.10.2014
29. 9. 2014 JN9596/2014, Storitve: Storitve v rednem zračnem prevozu 5.9.2014
29. 9. 2014 JN9593/2014, Gradnje: Gradbena dela na šolskih stavbah 3.10.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
30. 9. 2014 JN9638/2014, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
30. 9. 2014 JN9630/2014, Storitve: Podatkovne storitve
30. 9. 2014 JN9618/2014, Blago: Razsmerniki
29. 9. 2014 JN9604/2014, Storitve: Dozimetri
29. 9. 2014 JN9598/2014, Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno