PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
27. 2. 2015 JN1369/2015, Storitve: Geodetske storitve 10.4.2015
27. 2. 2015 JN1351/2015, Storitve: Okoljsko spremljanje za gradbeništvo 27.3.2015
27. 2. 2015 JN1340/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 26.3.2015
26. 2. 2015 JN1329/2015, Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije 9.3.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
27. 2. 2015 JN1375/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
27. 2. 2015 JN1374/2015, Storitve: Storitve pravnega svetovanja in zastopanja
27. 2. 2015 JN1373/2015, Storitve: Pravne storitve
27. 2. 2015 JN1361/2015, Gradnje: Gradbena dela na stranski cesti
27. 2. 2015 JN1360/2015, Gradnje: Gradbena dela na stranski cesti
27. 2. 2015 JN1359/2015, Gradnje: Gradbena dela na stranski cesti
27. 2. 2015 JN1348/2015, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo
27. 2. 2015 JN1347/2015, Blago: Funkcionalna podpora
27. 2. 2015 JN1346/2015, Blago: Šotori
27. 2. 2015 JN1345/2015, Blago: Oprema za otroška igrišča
27. 2. 2015 JN1344/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
27. 2. 2015 JN1343/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
27. 2. 2015 JN1342/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
27. 2. 2015 JN1338/2015, Gradnje: Gradbena dela
26. 2. 2015 JN1335/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
26. 2. 2015 JN1334/2015, Storitve: Dajanje strojev za zemeljska dela v najem, skupaj z upravljavci
26. 2. 2015 JN1333/2015, Storitve: Gradbena dela
26. 2. 2015 JN1331/2015, Storitve: Zaključna gradbena dela
26. 2. 2015 JN1328/2015, Blago: Stroji za predelavo hrane, pijač in tobaka ter pripadajoči deli
26. 2. 2015 JN1327/2015, Blago: Pohištvo


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
27. 2. 2015 JN1350/2015, Blago: Les 15.4.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
27. 2. 2015 JN1372/2015, Storitve: Sistem za gašenje požara
27. 2. 2015 JN1353/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
27. 2. 2015 JN1341/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
27. 2. 2015 JN1339/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev
26. 2. 2015 JN1336/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
26. 2. 2015 JN1332/2015, Blago: Vezni in kontaktni elementi


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
27. 2. 2015 JN1376/2015, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi 24.3.2015
27. 2. 2015 JN1371/2015, Blago: Pohištvo 12.3.2015
27. 2. 2015 JN1370/2015, Blago: Izdelki za čiščenje in poliranje 9.3.2015
27. 2. 2015 JN1368/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 18.3.2015
27. 2. 2015 JN1367/2015, Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskih vodih 19.3.2015
27. 2. 2015 JN1366/2015, Blago: Diskovno polje (RAID) 1.4.2015
27. 2. 2015 JN1365/2015, Storitve: Storitve, povezane z rekreacijskimi površinami 16.12.2014
27. 2. 2015 JN1364/2015, Storitve: Poštne storitve 31.3.2015
27. 2. 2015 JN1363/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 20.3.2015
27. 2. 2015 JN1358/2015, Blago: Nafta in destilati  
27. 2. 2015 JN1357/2015, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov  
27. 2. 2015 JN1356/2015, Storitve: Storitve čiščenja 23.3.2015
27. 2. 2015 JN1355/2015, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki  
27. 2. 2015 JN1354/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki  
27. 2. 2015 JN1352/2015, Gradnje: Dela na zgornjem ustroju pokopališč 6.3.2015
27. 2. 2015 JN1349/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 18.3.2015
26. 2. 2015 JN1337/2015, Gradnje: Gradbena dela 12.3.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
27. 2. 2015 JN1362/2015, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev
26. 2. 2015 JN1330/2015, Storitve: Storitve nadzora gradbišč


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Poskusite brezplačno