PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
19. 12. 2014 JN11724/2014, Blago: Elektrika 29.1.2015
19. 12. 2014 JN11723/2014, Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije 16.1.2015
19. 12. 2014 JN11719/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 3.2.2015
19. 12. 2014 JN11715/2014, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne 29.1.2015
19. 12. 2014 JN11705/2014, Blago: Medicinska oprema 5.2.2015
19. 12. 2014 JN11704/2014, Blago: Medicinska oprema 12.2.2015
18. 12. 2014 JN11692/2014, Storitve: Storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme 30.1.2015
18. 12. 2014 JN11681/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh 12.1.2015
18. 12. 2014 JN11679/2014, Blago: Stroji za predelavo hrane, pijač in tobaka ter pripadajoči deli 12.1.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
19. 12. 2014 JN11721/2014, Blago: Medicinska oprema
19. 12. 2014 JN11707/2014, Blago: Pohištvo za vrtce
18. 12. 2014 JN11693/2014, Blago: Lesna goriva
18. 12. 2014 JN11689/2014, Storitve: Informacijski sistemi
18. 12. 2014 JN11687/2014, Storitve: Računovodske storitve
18. 12. 2014 JN11684/2014, Blago: Elektrika
18. 12. 2014 JN11680/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
19. 12. 2014 JN11720/2014, Storitve: Inženirske storitve 30.1.2015
19. 12. 2014 JN11718/2014, Storitve: Inženirske storitve 3.2.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
19. 12. 2014 JN11708/2014, Blago: Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb
19. 12. 2014 JN11701/2014, Storitve: Razne storitve
18. 12. 2014 JN11698/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
18. 12. 2014 JN11695/2014, Blago: Elektrika
18. 12. 2014 JN11686/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
18. 12. 2014 JN11685/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
18. 12. 2014 JN11678/2014, Blago: Stroji za zemeljska dela in izkopavanje ter pripadajoči deli


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
19. 12. 2014 JN11726/2014, Blago: Pametne kartice 16.1.2015
19. 12. 2014 JN11725/2014, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine 19.1.2015
19. 12. 2014 JN11711/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 9.1.2015
19. 12. 2014 JN11706/2014, Storitve: Razne zdravstvene storitve 5.12.2014
19. 12. 2014 JN11703/2014, Blago: Obvezilni material 13.1.2015
19. 12. 2014 JN11702/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas 24.11.2014
19. 12. 2014 JN11699/2014, Blago: Dihalni aparati za medicinsko uporabo 9.1.2015
18. 12. 2014 JN11696/2014, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah 7.1.2015
18. 12. 2014 JN11694/2014, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov 12.1.2015
18. 12. 2014 JN11691/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem 15.1.2015
18. 12. 2014 JN11690/2014, Blago: Plinska goriva 19.1.2015
18. 12. 2014 JN11683/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 7.1.2015
18. 12. 2014 JN11682/2014, Storitve: Storitve poslovanja z lastnimi nepremičninami 23.1.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
19. 12. 2014 JN11727/2014, Blago: Programski paket za zaščito pred virusi
19. 12. 2014 JN11722/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
19. 12. 2014 JN11717/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
19. 12. 2014 JN11716/2014, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost, signalizacijo in razsvetljavo
19. 12. 2014 JN11714/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
19. 12. 2014 JN11713/2014, Storitve: Nadziranje projekta in dokumentacije
19. 12. 2014 JN11712/2014, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
19. 12. 2014 JN11710/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
19. 12. 2014 JN11700/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
18. 12. 2014 JN11697/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
18. 12. 2014 JN11688/2014, Blago: Programski paket za podatkovne baze


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
19. 12. 2014 JN11709/2014, Blago: Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb  


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno