PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 36. člena ZJNVETPS
Datum objave Naziv
19. 9. 2014 JN9349/2014, Storitve: Storitve odobravanja kreditov


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
19. 9. 2014 JN9381/2014, Gradnje: Inštalacija kabelske infrastrukture 29.10.2014
19. 9. 2014 JN9380/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo 6.10.2014
19. 9. 2014 JN9375/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 3.11.2014
19. 9. 2014 JN9374/2014, Blago: Merilni instrumenti 3.11.2014
19. 9. 2014 JN9372/2014, Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil 3.11.2014
19. 9. 2014 JN9371/2014, Storitve: Storitve nezgodnega zavarovanja 3.11.2014
19. 9. 2014 JN9368/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 5.11.2014
19. 9. 2014 JN9364/2014, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi 30.10.2014
19. 9. 2014 JN9353/2014, Blago: Kurilno olje 1.10.2014
19. 9. 2014 JN9348/2014, Gradnje: Krovska dela 6.10.2014
18. 9. 2014 JN9344/2014, Storitve: Storitve na področju geotehnike 28.10.2014
18. 9. 2014 JN9340/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 5.11.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
19. 9. 2014 JN9385/2014, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
19. 9. 2014 JN9379/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih
19. 9. 2014 JN9378/2014, Gradnje: Druga zaključna gradbena dela
19. 9. 2014 JN9367/2014, Blago: Utekočinjen naftni plin (UNP)
19. 9. 2014 JN9366/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja tovornjakov
19. 9. 2014 JN9365/2014, Storitve: Cisterne (delovni stroji)
19. 9. 2014 JN9361/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
19. 9. 2014 JN9358/2014, Blago: Kruh
19. 9. 2014 JN9351/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
18. 9. 2014 JN9346/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
18. 9. 2014 JN9343/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
18. 9. 2014 JN9342/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
18. 9. 2014 JN9339/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
19. 9. 2014 JN9387/2014, Storitve: Storitve, povezane z gradbeništvom 27.10.2014
19. 9. 2014 JN9355/2014, Blago: Elektrika 29.10.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
19. 9. 2014 JN9376/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
19. 9. 2014 JN9373/2014, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
18. 9. 2014 JN9345/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
19. 9. 2014 JN9386/2014, Blago: Koruza 28.10.2014
19. 9. 2014 JN9384/2014, Blago: Pohištvo 26.8.2014
19. 9. 2014 JN9383/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 30.9.2014
19. 9. 2014 JN9377/2014, Storitve: Telekomunikacijske storitve 6.10.2014
19. 9. 2014 JN9370/2014, Gradnje: Gradbena dela 30.9.2014
19. 9. 2014 JN9369/2014, Gradnje: Gradbena dela 30.9.2014
19. 9. 2014 JN9363/2014, Gradnje: Elektroinštalacijska dela 30.6.2014
19. 9. 2014 JN9362/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah 30.9.2014
19. 9. 2014 JN9360/2014, Blago: Optični kabli za telekomunikacije 13.10.2014
19. 9. 2014 JN9357/2014, Blago: Razna živila 15.10.2014
19. 9. 2014 JN9356/2014, Blago: Razna živila 15.10.2014
19. 9. 2014 JN9350/2014, Gradnje: Gradbena dela 29.9.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
19. 9. 2014 JN9382/2014, Storitve: Razni programski paketi in računalniški sistemi
19. 9. 2014 JN9359/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
19. 9. 2014 JN9354/2014, Storitve: Podporne storitve za programsko opremo
19. 9. 2014 JN9352/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
18. 9. 2014 JN9347/2014, Gradnje: Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
18. 9. 2014 JN9341/2014, Gradnje: Gradbena dela na hidroelektrarni
18. 9. 2014 JN9338/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno