PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
Datum objave Naziv
30. 7. 2015 JN5170/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 7. 2015 JN5163/2015, Blago: Aparati za preverjanje in preskušanje 11.9.2015
30. 7. 2015 JN5162/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 8.9.2015
30. 7. 2015 JN5158/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 25.8.2015
30. 7. 2015 JN5151/2015, Blago: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija 31.8.2015
30. 7. 2015 JN5149/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 11.8.2015
29. 7. 2015 JN5148/2015, Blago: Komunikacijska oprema 8.9.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
30. 7. 2015 JN5183/2015, Blago: Dizelsko gorivo
30. 7. 2015 JN5179/2015, Storitve: Storitve priprave in dostave hrane za šole
30. 7. 2015 JN5175/2015, Blago: Motorna vozila za prevoz blaga
30. 7. 2015 JN5166/2015, Storitve: Inštalacija naprav za cestno razsvetljavo
30. 7. 2015 JN5165/2015, Blago: Medicinska oprema
30. 7. 2015 JN5161/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
30. 7. 2015 JN5160/2015, Storitve: Zdravstvene storitve
30. 7. 2015 JN5159/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
30. 7. 2015 JN5157/2015, Blago: Merilni instrumenti
30. 7. 2015 JN5156/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
30. 7. 2015 JN5155/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
30. 7. 2015 JN5154/2015, Storitve: Storitve služb za pomoč uporabnikom in podporne storitve
30. 7. 2015 JN5150/2015, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
29. 7. 2015 JN5147/2015, Storitve: Gozdarske storitve
29. 7. 2015 JN5146/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
29. 7. 2015 JN5145/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
29. 7. 2015 JN5143/2015, Storitve: Gozdarske storitve
29. 7. 2015 JN5141/2015, Blago: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
29. 7. 2015 JN5144/2015, Storitve: Storitve, povezane z gradbeništvom 4.9.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
30. 7. 2015 JN5176/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli
30. 7. 2015 JN5174/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 7. 2015 JN5189/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 1.9.2015
30. 7. 2015 JN5188/2015, Blago: Osebni avtomobili 24.8.2015
30. 7. 2015 JN5187/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 2.9.2015
30. 7. 2015 JN5184/2015, Blago: Hladilniki 9.10.2014
30. 7. 2015 JN5182/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 1.9.2015
30. 7. 2015 JN5181/2015, Blago: Evaporirana sol in čisti natrijev klorid 27.8.2015
30. 7. 2015 JN5180/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 3.9.2015
30. 7. 2015 JN5178/2015, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) 27.8.2015
30. 7. 2015 JN5169/2015, Storitve: Globalni sistem navigacije in pozicioniranja (GPS ali enakovredno) 2.9.2015
30. 7. 2015 JN5167/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 10.8.2015
29. 7. 2015 JN5140/2015, Blago: Pripravljena krmila za domače in druge živali 18.8.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
30. 7. 2015 JN5185/2015, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
30. 7. 2015 JN5177/2015, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
30. 7. 2015 JN5173/2015, Blago: Komunikacijska oprema
30. 7. 2015 JN5172/2015, Storitve: Oglaševalske storitve
30. 7. 2015 JN5171/2015, Blago: Telefonske centrale
30. 7. 2015 JN5168/2015, Blago: Spektrometer mase
30. 7. 2015 JN5164/2015, Storitve: Računovodske in revizorske storitve
30. 7. 2015 JN5153/2015, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
30. 7. 2015 JN5152/2015, Storitve: Programski paket za izobraževanje
29. 7. 2015 JN5142/2015, Storitve: Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo


Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (evropski obrazec 18)
Datum objave Naziv
30. 7. 2015 JN5186/2015, Blago: Kopenske mine


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: