PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
Datum objave Naziv
3. 7. 2015 JN4455/2015, Blago: Jedrska, biološka, kemična in radiološka zaščitna oprema


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
3. 7. 2015 JN4470/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 13.8.2015
3. 7. 2015 JN4469/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 13.8.2015
3. 7. 2015 JN4467/2015, Gradnje: Gradbena dela 22.7.2015
3. 7. 2015 JN4465/2015, Blago: Specialni kemični proizvodi 25.8.2015
3. 7. 2015 JN4459/2015, Blago: Bančne in investicijske storitve 3.8.2015
3. 7. 2015 JN4452/2015, Storitve: Storitve cestnega prevoza 17.8.2015
3. 7. 2015 JN4450/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 23.7.2015
3. 7. 2015 JN4448/2015, Blago: Oprema za fotokopiranje in oprema za ofsetno tiskanje 13.8.2015
3. 7. 2015 JN4439/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi 4.9.2015
3. 7. 2015 JN4433/2015, Blago: Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva 25.8.2015
3. 7. 2015 JN4432/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 12.8.2015
3. 7. 2015 JN4430/2015, Blago: Morska sol 4.8.2015
3. 7. 2015 JN4425/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 28.7.2015
2. 7. 2015 JN4423/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 13.8.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
3. 7. 2015 JN4468/2015, Storitve: Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja
3. 7. 2015 JN4464/2015, Storitve: Računalniška oprema in pribor
3. 7. 2015 JN4463/2015, Blago: Elektrika
3. 7. 2015 JN4462/2015, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
3. 7. 2015 JN4458/2015, Storitve: Storitve priprave in dostave hrane za šole
3. 7. 2015 JN4457/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
3. 7. 2015 JN4453/2015, Blago: Razna živila
3. 7. 2015 JN4443/2015, Gradnje: Zaključna gradbena dela
3. 7. 2015 JN4442/2015, Gradnje: Zaključna gradbena dela
3. 7. 2015 JN4441/2015, Gradnje: Zaključna gradbena dela
3. 7. 2015 JN4438/2015, Blago: Razna živila
3. 7. 2015 JN4426/2015, Gradnje: Gradbena dela
2. 7. 2015 JN4424/2015, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
3. 7. 2015 JN4440/2015, Storitve: Druge storitve
3. 7. 2015 JN4435/2015, Storitve: Storitve restavracij in postrežbe
3. 7. 2015 JN4427/2015, Blago: Vozila za odpadke


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
3. 7. 2015 JN4471/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja 13.7.2015
3. 7. 2015 JN4466/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 14.7.2015
3. 7. 2015 JN4461/2015, Gradnje: Postavljanje cestnih ograj 14.7.2015
3. 7. 2015 JN4451/2015, Blago: Vozila za intervencijsko ukrepanje 28.7.2015
3. 7. 2015 JN4447/2015, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi 13.7.2015
3. 7. 2015 JN4446/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme  
3. 7. 2015 JN4444/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 20.7.2015
3. 7. 2015 JN4437/2015, Blago: Industrijski stroji 15.7.2015
3. 7. 2015 JN4434/2015, Blago: Informacijski sistemi in strežniki 21.7.2015
3. 7. 2015 JN4431/2015, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov) 15.7.2015
3. 7. 2015 JN4429/2015, Blago: Cepiva 17.7.2015
3. 7. 2015 JN4428/2015, Gradnje: Postavljanje cestnoprometne signalizacije 14.7.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
3. 7. 2015 JN4472/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
3. 7. 2015 JN4460/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avdiovizualne in optične opreme
3. 7. 2015 JN4456/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
3. 7. 2015 JN4454/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
3. 7. 2015 JN4449/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
3. 7. 2015 JN4445/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
3. 7. 2015 JN4436/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: