PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Predhodno informativno obvestilo (evropski obrazec 1)
Datum objave Naziv
29. 1. 2015 JN620/2015, Blago: Goveje in telečje meso


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 1. 2015 JN649/2015, Storitve: Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov 12.3.2015
30. 1. 2015 JN648/2015, Gradnje: Gradbena dela 16.2.2015
30. 1. 2015 JN644/2015, Blago: Osebni avtomobili 13.3.2015
30. 1. 2015 JN634/2015, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 12.3.2015
29. 1. 2015 JN624/2015, Blago: Pohištvo za šole 11.3.2015
29. 1. 2015 JN613/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve 9.3.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
30. 1. 2015 JN650/2015, Gradnje: Gradbena dela na napravi za obdelavo odpadkov
30. 1. 2015 JN647/2015, Gradnje: Gradbena dela
30. 1. 2015 JN646/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
30. 1. 2015 JN643/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
30. 1. 2015 JN642/2015, Storitve: Specialne tiskovine
30. 1. 2015 JN638/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore
30. 1. 2015 JN637/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
30. 1. 2015 JN636/2015, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
29. 1. 2015 JN633/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
29. 1. 2015 JN631/2015, Storitve: Storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
29. 1. 2015 JN625/2015, Storitve: Storitve pralnic in kemičnih čistilnic
29. 1. 2015 JN623/2015, Blago: Razne tiskovine
29. 1. 2015 JN622/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo
29. 1. 2015 JN615/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
29. 1. 2015 JN609/2015, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
29. 1. 2015 JN605/2015, Storitve: Storitve v zračnem prevozu


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 1. 2015 JN641/2015, Storitve: Druge storitve 13.3.2015
30. 1. 2015 JN640/2015, Blago: Razna računalniška oprema 3.3.2015
29. 1. 2015 JN612/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 2.3.2015
29. 1. 2015 JN610/2015, Blago: Material in pribor za gradnjo 11.3.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
29. 1. 2015 JN618/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve
29. 1. 2015 JN611/2015, Blago: Elektrika
29. 1. 2015 JN607/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
28. 1. 2015 JN603/2015, Blago: Motorni bencin


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 1. 2015 JN652/2015, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) 10.3.2015
30. 1. 2015 JN651/2015, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) 10.3.2015
30. 1. 2015 JN645/2015, Blago: Spektrometer mase 25.2.2015
30. 1. 2015 JN639/2015, Blago: Elektromotorji, generatorji in transformatorji 17.2.2015
29. 1. 2015 JN632/2015, Blago: Zemeljski plin  
29. 1. 2015 JN629/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču 11.2.2015
29. 1. 2015 JN628/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču 9.2.2015
29. 1. 2015 JN627/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve 13.11.2012
29. 1. 2015 JN626/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč 10.9.2014
29. 1. 2015 JN616/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 4.3.2015
29. 1. 2015 JN614/2015, Gradnje: Stavbno pohištvo 19.2.2015
29. 1. 2015 JN608/2015, Blago: Izdelki za čiščenje in poliranje 6.2.2015
28. 1. 2015 JN604/2015, Blago: Razna živila  


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
30. 1. 2015 JN635/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
29. 1. 2015 JN621/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
29. 1. 2015 JN619/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
29. 1. 2015 JN617/2015, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
29. 1. 2015 JN606/2015, Storitve: Inženirske storitve


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
29. 1. 2015 JN630/2015, Blago: Čistila  


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno