PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
29. 7. 2014 JN8035/2014, Blago: Osebni avtomobili


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
29. 7. 2014 JN8040/2014, Storitve: Gradbena dela na napravi za toplovodno ogrevanje 15.9.2014
29. 7. 2014 JN8037/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 13.8.2014
29. 7. 2014 JN8032/2014, Blago: Farmacevtski proizvodi 28.8.2014
29. 7. 2014 JN8026/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja 6.8.2014
28. 7. 2014 JN8009/2014, Storitve: Telekomunikacijske storitve 15.9.2014
28. 7. 2014 JN8007/2014, Blago: Strojna oprema za osrednji računalnik 8.9.2014
28. 7. 2014 JN8006/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 19.8.2014
28. 7. 2014 JN8003/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov 5.9.2014
28. 7. 2014 JN8002/2014, Gradnje: Gradbena dela na ceveh za umazano vodo 26.8.2014
28. 7. 2014 JN7998/2014, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena 22.8.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
29. 7. 2014 JN8046/2014, Storitve: Medicinska oprema
29. 7. 2014 JN8044/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
29. 7. 2014 JN8043/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
29. 7. 2014 JN8039/2014, Blago: Goriva
29. 7. 2014 JN8038/2014, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve
29. 7. 2014 JN8031/2014, Blago: Zemeljski plin
29. 7. 2014 JN8027/2014, Blago: Meso
29. 7. 2014 JN8025/2014, Gradnje: Gradbena dela
29. 7. 2014 JN8023/2014, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
29. 7. 2014 JN8021/2014, Gradnje: Gradbena dela
29. 7. 2014 JN8020/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
29. 7. 2014 JN8015/2014, Gradnje: Gradbena dela na šolskih stavbah
28. 7. 2014 JN8008/2014, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev
28. 7. 2014 JN8005/2014, Blago: Navadne kovine


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
29. 7. 2014 JN8022/2014, Blago: Transformatorji
29. 7. 2014 JN8017/2014, Blago: Telekomunikacijska oprema
28. 7. 2014 JN8013/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih na in v morju
28. 7. 2014 JN8012/2014, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
28. 7. 2014 JN8000/2014, Storitve: Storitve v rednem zračnem prevozu


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
29. 7. 2014 JN8047/2014, Gradnje: Gradbena dela 7.8.2014
29. 7. 2014 JN8045/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 7.8.2014
29. 7. 2014 JN8042/2014, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 11.8.2014
29. 7. 2014 JN8041/2014, Storitve: Razne inženirske storitve 3.9.2014
29. 7. 2014 JN8036/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah 14.8.2014
29. 7. 2014 JN8034/2014, Blago: Razna živila 20.8.2014
29. 7. 2014 JN8033/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 18.8.2014
29. 7. 2014 JN8030/2014, Gradnje: Elektrika 16.9.2014
29. 7. 2014 JN8029/2014, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi 14.8.2014
29. 7. 2014 JN8028/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 19.8.2014
29. 7. 2014 JN8019/2014, Blago: Oprema za nadzor in upravljanje cestnega prometa 20.8.2014
29. 7. 2014 JN8018/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 28.8.2014
29. 7. 2014 JN8014/2014, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo  
28. 7. 2014 JN8011/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 17.2.2014
28. 7. 2014 JN8010/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 17.2.2014
28. 7. 2014 JN8004/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah 28.8.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
29. 7. 2014 JN8024/2014, Gradnje: Gradbena dela na plinovodih
29. 7. 2014 JN8016/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
28. 7. 2014 JN8001/2014, Storitve: Programski paket za upravljanje dokumentov
28. 7. 2014 JN7999/2014, Gradnje: Gradbena dela


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno